3Doodler pen

    3Doodler je, ako už z názvu vyplýva 3D pero, ktorým je možné kresbu doslova vybrať s papiera, prípadne kresliť priamo do vzduchu. Vo svojej podstate zbytočnosť, no v šikovných rukách s trochou citu a cviku sa s týmto perom dajú vytvoriť zaujímavé kúsky a bolo by zaujímavé ho vidieť v rukách writera. Viac už si pozrite v priloženom videu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *