Bratislava, ihrisko Albrechtova

Podmienky
povolenia:

Pri
realizácii diel dodržiavať Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti
Bratislava-Ružinov č. 1/2003 o dodržiavaní čistoty a poriadku – pre
viacej informácii je tu: link. Je zakázané maľovať diela (graffiti)
s hanlivými, vulgárnymi a osočujúcimi výrazmi alebo zobrazeniami.
Maľovanie je povolené len na deliacich stenách. Nízke múriky, detské
atrakcie, unimobunky a iné objekty na ihriskách nie sú zahrnuté do
povolenia. Pri porušení podmienok povolenia bude mestská časť postupovať
v zmysle platných právnych predpisov a nariadení (pokuta, priestupok,
trestný čin).Ďakujeme Legalne Graffiti zony,o.z. za legislatívnu výpomoc.

Povolenie je platné do 31.12.2021

Rozmer
stien
23,5 m šírka x 2,9 m výška
20,2 m šírka x 1,7 m
výška
14 m šírka x 1,7 m
výška


Zobraziť Bratislava, ihrisko Albrechtova na väčšej mape

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *