Bratislava, ihrisko Raketová

Podmienky
povolenia:

Pri

realizácii diel dodržiavať Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti
Bratislava-Ružinov č. 1/2003 o dodržiavaní čistoty a poriadku – pre
viacej informácii je tu: link. Je zakázané maľovať diela (graffiti)
s hanlivými, vulgárnymi a osočujúcimi výrazmi alebo zobrazeniami.
Maľovanie je povolené len na deliacich stenách. Nízke múriky, detské
atrakcie, unimobunky a iné objekty na ihriskách nie sú zahrnuté do
povolenia. Pri porušení podmienok povolenia bude mestská časť postupovať
v zmysle platných právnych predpisov a nariadení (pokuta, priestupok,
trestný čin).Ďakujeme spoločnosti DASHMEDIA za legislatívnu
výpomoc.

Povolenie platné do
31.12.2018

Rozmer

stien :
22,3 m šírka x 2,1 m výška
8,7 m šírka x 2,5
m
výška


Zobraziť Bratislava, ihrisko Raketová na väčšej mape

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *