Hate the Player 2

    Autonómna časť Španielska zvaná Baskicko má okrem separatistickej teroristickej organizácie Eta aj takisto organizované skupinky miestnych writers, ktorívšak svoju pozornosť upriamujú na prostriedky hromadnej dopravy, v našom prípade prevažne S trainy v okolí hlavného mesta Bilbao.

‘http://vimeo.com/112647689’>Hate The Player #2 |
Preview from ‘http://vimeo.com/systemboys’>systemboys on ‘https://vimeo.com’>Vimeo.

‘http://vimeo.com/110031478’>Hate The Player – Full
Movie from ‘http://vimeo.com/systemboys’>systemboys on ‘https://vimeo.com’>Vimeo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *