KILL COPS – Warszaw metro

    Varšavské metro sa v graff videách tak často nevidí a každá zverejnená akcia je tak trochu malým sviakom. Trailer na toto video ukazuje čisto zábery z varšavského metra, ktoré patrí medzi tie najťažie európske systémy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *