Metro station graffiti – Praha

    Dve zo staníc pražského metra sa pred časom dočkali /pravdepodobne dočasnej/ graffiti výzdoby. Stalo sa tak pri príležitosti stavby výťahu  v týchto staniciach. Postarali sa o ňu medzi inými aj známe mená tamojšej graffiti scény Pasta oner a Jan Kaláb a.k.a Cakes., Tron a ďalší. Viac už v priložených videách.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *