Moscow 2017

    V túžbe dostať sa k odstavenému vozu metra v podzemí  je pre writera máločo sväté a tak siahajú po čomkoľvek, čo ich k tejto méte dostane. Výnimkou nie je ani známa moskovská crew KGM. Vyzbrojení vŕtačkou a dlhou železnou tyčou doslova razia cestu k svojmu cieľu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *