Prosíme zatiaľ nemalovať. Bratislava, ihrisko Sedm

Prosíme zatiaľ nemalovať, kým sa opäť nepodarí vybaviť povolenie. Ďakujeme.

Podmienky
povolenia:

Pri

realizácii diel dodržiavať Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti
Bratislava-Ružinov č. 1/2003 o dodržiavaní čistoty a poriadku – pre
viacej informácii je tu: link. Je zakázané maľovať diela (graffiti)
s hanlivými, vulgárnymi a osočujúcimi výrazmi alebo zobrazeniami.
Maľovanie je povolené len na deliacich stenách. Nízke múriky, detské
atrakcie, unimobunky a iné objekty na ihriskách nie sú zahrnuté do
povolenia. Pri porušení podmienok povolenia bude mestská časť postupovať
v zmysle platných právnych predpisov a nariadení (pokuta, priestupok,
trestný čin).Ďakujeme Legalne Graffiti zony,o.z. za legislatívnu výpomoc.

Povolenie je platné do 31.12.2018

Rozmer

stien :
10,3 m šírka x 1,8 m výška
19,3 m šírka x 1,8
m
výška
9,7 m šírka x 1,8 m
výška
10,2 m šírka x 1,8 m výška
9,8 m šírka x 1,7
m
výška
37,2 m šírka x 2 m
výška
18,3 m šírka x 2 m
výška


Zobraziť Bratislava, ihrisko Sedmokrásková na väčšej mape

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *