Report: Graffiti workshop Level 1

Prvá séria Graffiti workshopov na SOŠ Samuela Jurkoviča v Ružinove
je za nami. Mladší účastníci (5 – 7 rokov) sa učili správne kombinovať farby vo
fill-ine a backgrounde, zoznámili sa s vlastnosťami akrylových fixiek Molotow
a technikami vyfarbovania a krytia vrstiev. Starší účastníci (20 – 22
rokov) už určité skúsenosti so skečovaním mali, tak sme pri nich kládli dôraz
na tvar písma (symetria, štýl, čitateľnosť a pod.). Vychádzali sme z ‘učebnice graffiti’ Graffiti School, ktorú má na svedomí nemecký writer Jeroo.

Počas workshopu nás prekvapil progress jedného mladšieho účastníka,
ktorý v pomyslenom merítku preskočil 5 rokov učenia, aj vďaka poctivému
tréningu – domácemu skečovaniu. Výsledkom aktivity všetkých ‘učňov’ boli okrem ich nadšenia 
aj slušné pieces (zatiaľ len) na papieroch.

Ak by ste sa mali chuť zúčastniť pokračovania graffiti
workshopov, napíšte nám na graffitiworkshop1@gmail.com. Najbližšie termíny na Level 2 sú
5.1., 12.1., 19.1 a 26.1.2015 na SOŠ Samuela Jurkoviča v Ružinove v Bratislave.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *