TAG TOWN – Martha Cooper

    Americká fotografka Martha Cooper má za sebou už vydanie niekoľkých úspešných publikácii. Tou asi najznámejšou, na ktorej pracovala spolu s Henry Chalfantom je nepochybne Subway Art. Jej najnovší počin sa opäť vracia ku koreňom New Yorkského graffiti, v tomto prípade však nejde o metrá ale prevažne steny, konkrétne hlavne tagy. Kniha Tag Town dokumentuje vývoj tejto azda najdôlezitejšej zložky graffiti v jeho počiatočných obdobiach konca 60tych a začiatku 70tych rokov. Táto publikácia je jedinečným odrazom doby, kedy sa v New Yorku formovali základy toho, čo poskytlo podobu graffiti, ako ho poznáme dnes.
Na úvod sa žiada povedať, že kto by očakával nejaké kaligrafické zázraky mohol by byť sklamaný. 70te roky zachytávajú americké graffiti vo fáze, kedy ešte srší začiatočníckou naivitou a každý sebemenší progres je v tomto smere revolúciou. Prirovnal by som to k dnešnému trendu ‘toy’ graffiti, kedy sa writeri opäť vracajú ku koreňom, z ktorých pôvodne vzišli. Tag Town má predovšetkým dokumentačnú hodnotu, ktorej budú pribúdajúce roky len pridávať. Tag Town je rozdelená na niekoľko kapitol a okrem fotiek tu nájdete tiež text, písaný v angličtine. V kapitole Tools of Trade sa tak môžete dočítať o prvých doma robených markeroch a invenciách writerov tej doby, v kapitole Elements of Style zase niečo o zložitej ceste, ktorá doprevádzala lokálnych writers k získaniu vlastných štýlov bez pomoci špecializovaných magazínov, či internetu. Časť Early Pieces hovorí o okolnostiach vzniku prvých pieces, ktoré boli defakto tagmi obtiahnutými kontrastnou farbou. Posledná časť, ktorá mňa osobne zaujala najviac boli prepisy článkov z dobových novín siahajúcich až do roku 1973 s nadpismi ako ‘táto vec sa nám úplne vymkla z pod kontroly’, ktoré sa venujú vtedy ešte nepoznanej problematike graffiti v časoch, kedy prví priekopníci začali svoje mená šíriť v ghettách na ulici a po dopravných prostriedkoch. Je celkom zábavné sledovať tápanie vtedajších novinárov v tejto problematike, ale pri hlbšom zamyslení si človek uvedomí, že situácia sa príliš nezmenila. Čo mi v Tag Town chýba je aspoň jedna kapitola by poskytla prierez súčasnými tagmi v uliciach New Yorku, ktorých je tam stále viac než dosť a o ktorých kvalite netreba zapochybovať ani na moment. Tak čí onak, knihu odporúčam ako výborné svedectvo doby, pri ktorej väčsina dnešných writers ešte na tomto svete nebola.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *