Tothrowup series 01

    Čiernobiele video zamerané čisto na throw ups a to bezohľadu na médium, na akom sú prezentované (ostavajúc samozrejme v ilegálnej sfére) dokáže paradoxne priniesť veľa sviežosti medzi farebné videá s komplikovanými pieces robené podľa zavedenej šablóny. Také videá majú samozrejme svoje zaslúžené miesto, no občasná zmena je (takmer) vždy fresh. Stuttgart 2019.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *