ULFS – Vienna

    Viedenská crew ULFS vás v investigatívnej reportáži prevedie
systémom metra hlavného mesta Rakúska. Reportáž má 3 časti a aj keď je celá po nemecky
/ s nemeckými titulkami/, netreba zúfať – aj tí z vás, ktorí nemčinu
neovládajú sa budú mať na čo pozerať. Okrem hovoreného slova je
v reportáži totiž hneď niekoľko akcií, pri ktorých sú slová zbytočné.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *