48 hours in Brno (OAP, PGS, ACL)

Názov hovorí za všetko. Video predstavuje asi najaktívnejšiu crew posledných rokov v našich končinách, spolu s ďalšími spriatelenými lokálnymi crews z Brna.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *