5 Minutes in Moscow

    Výborné podzemné misie, tým je graffiti scéna v Moskve povestná a tejto povesti neostane nič dlžná ani vo videu 5 minutes in Moscow. Pilovania, brúsenia a plazenia sa do podzemných šácht tohoto zaujímavého metrosystému je v tomto videu viac než dosť.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *