5 minutes with Trus

    Berlín ako ikonické mesto, ktoré je bezpochyby jedným zo základných pilierov graffiti kultúry v Európe, ale aj vo svete netreba nijak zvlášť predstavovať. Typický look tamojších U bahn a S bahn sa nedá zameniť so žiadnym iným systémom. Je to tieť mesto so stovkami kvalitných writerov, ktorý svoje mesto a crew reprezentujú vytrvalo minimálne už druhé desaťročie. Jedným z nich je aj Trus – writer, ktorého crew B. A. D. je natrvalo, nezmazateľne a navždy veľkými písmenami vrytá do histórie graffiti a je to práve on, ktorý je aj hlavnou postavou dnešného videa.

<script type=’text/javascript’ src=’https://www-secure.arte.tv/arte_vp/embed.php?json_url=https%3A%2F%2Fapi.arte.tv%2Fapi%2Fplayer%2Fv1%2Fconfig%2Fde%2F065197-006-A%3Fplatform%3DCREATIVE%26autostart%3D0%26infoLink%3D%26primaryAudioVersion%3D&lang=de_DE&config=arte_creative&width=480&height=315′></script>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *