A Taste of Gdansk

    Ďalším miestom na mape seriálu ‘A Taste of’ je poľské mesto Gdansk, ktoré patrí spolu s Varšavou a pár ďalšími mestami k tým najzásadnejším, čo sa týka poľskej scény. Okrem graffiti sa vo videu dozvieme, že pijatika nie je v tomto meste writerom rozhodne cudzia.

A TASTE OF GDANSK – EPISODE 07 from Fast Drips on Vimeo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *