According to Schedule

    Crews ako T2B, UNS, DRY, BYS, TSU, REIS, KSC, IIG, GRS a NET v aktuálnom (2017) štvrťhodinovom zostrihu z Prahy a okolia, ale aj zahraničných miest ako Lisabon, Rím a ďalšie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *