Artist x RWRZ – Berlin S bahn Wolecar Action

    Príjemná akcia partie RWRZ, čo je /prevažne/ berlínska crew, ktorá je na scéne už pomerne dlho a napriek /alebo vďaka?/ tomu, má ešte stále čo povedať.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *