Bando – Crime Time Kings

Hlavným aktérom dnešného príspevku je Bando, writer, svojho času pôsobiaci v Paríži pod značkou medzinárodnej crew CTK (Crime Time Kings). Za prívetivejších okolností by sa legenda tohoto kalibru nemusela vôbec predstavovať, no aj na mená, ktoré zohrali zásadnú úlohu pri formovaní európskeho Graffiti ako takého časom padol prach. Pripomenieme  si ho v nasledovnom archívnom videu, ktoré zachytáva priebeh tvorby jedného z jeho piecov. Do pozornosti dávam najmä ekvilibristickú techniku práce so sprejom, ktorá dokazuje, že kvalita nástrojov je irelevantná v rukách majstra.


Sens by Bando by KPLVcrew

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *