Barres 1984 – Luc Moullet

Toto je postarší krátky francúzsky film, ktorý hravou formou podáva pseudo-návod na vyjebávanie s turniketmi v parížskom metre, propaguje občiansku medzitriednu solidaritu, kritizuje kapitalizmus a v neposlednom rade nadčasovo vysmieva konfidenciu. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *