Bay Area Graffiti: The Early Years

Je tu ešte nejaký graffiti nerd?
Priložené video predstavuje približne 10-minútový súhrn histórie prvopočiatkov sprejerstva v San Franciscu interpretovaný tamojším writerom NEONom.
Pre komplexnejší zážitok v rámci tejto témy doporučujem si dopriať dokument Piece by Piece

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *