Bomber Megazine Final issue 41/42

    Je to tak, legendárny Bomber Megazine sa po 25tich rokoch na scéne s
čitateľmi rozlúčil koncom minulého roka posledným dvojčíslom 41/42. Keď
pred vyše 25timi rokmi vychádzalo prvé číslo tohoto magazínu, mnoho jeho
/ale aj našich/ súčasných čitateľov ešte nebolo ani na svete a európske
graffiti bolo z dnešného pohľadu ešte stále v plienkach. Nikto, vrátane jeho
tvorcov nemal v tých časoch ideu akým smerom bude graffiti napredovať a
že práve tento magazín bude časom patriť medzi najvytrvalejšie stálice
na rokmi sa rozrastajúcom trhu.
    Pre tých ktorí nevedia, treba
pripomenúť, že tento magazín pochádza z Holandska, no mapuje celosvetovú
/nielen/ ilegálnu scénu. Doteraz v každom čísle ste mohli nájsť náklad
vlakov, metier, ale aj legálov a chromov a to všetko pokope v decentom
dizajnovom prevedení. Bomber tu bol v časoch, kedy graffiti magazíny
boli skôr raritou, v časoch, kedy mať svoj piece v magazíne bolo ešte
stále výsadou a tiež jednou z mála možností pre ostatných writerov ako
si udržovať prehľad. Dnešná doba nie je vďaka internetu graffiti
magazínom naklonená a preto mnohé svoju činnosť ukončili., prípadne
obmedzili svoj náklad. Špekulovať nad dôvodmi konca Bomber magazínu je
zbytočné, treba to brať ako fakt. Svojej povesti však tento mag nezostal
nič dlžný a ani posledné číslo nepoľavilo s nastavenej latky. Amsterdam
subway špeciál, Hamburg špeciál, Interview s juhoamericko-švajčiarskym
Lucem, Albeido /SDK/ špeciál, Bitch, Moses, Taps, Ratsel, Erpes, Swet, Regie, Sien, Tailor, atd…Steely a metrá zo všetkých kútov sveta,
masterpieces na stenách, freighty a mnoho ďalšieho sa vošlo do tohto 123
stranového finálneho čísla Bomber magu.
    
Všetko zlé je ale na niečo dobré a tak verím, že dieru, ktoá vznikla po
tomto výbornom magazíne dôstojne zaplní  magazín nový, ašpirantov je
totiž hneď niekoľko.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *