BRATISLAVA – Legal Walls

    Pražskými legálmi a streetom sme začali pravidelno – nepravidelnú rubriku ‘Graffiti updates’, v ktorej sa budete stretávať s novými, ale i staršími legálmi, chrómami, skečmi, atď. predovšetkým z nášho hlavného mesta, prípadne reportami z ďalších /zahraničných/ miest, ktoré sa nám podarí, alebo podarilo navštíviť.
Dnes vám ponúkame legálne steny prevažne bratislavských writerov /z hlavného mesta, ale i zahraničia/, ktorých väčšia časť pochádza z roku 2009.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *