Bratislava Streetart Festival – Train jam 2013

    Tak ako aj po minulé roky, aj rok 2013 sa po dohode so železnicami podarilo vrámci Bratislava Streetart Festivalu skĺbiť neskĺbiteľné a bolo tak v tento deň povolené to, za čo iné dni hrozia vysoké sankcie, či dokonca väzenie.. Okrem iných na tomto projekte spolupracovali the Coloured Effect Crew z Maďarska, Sobekcis zo Srbska a niekoľko ďalších.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *