BRATISLAVA – Tags vol. 2

    Opäť pohľad do ulíc Bratislavy, alebo ak chcete kaligrafická vsuvka, tentokrát s prevahou  mimobratislavských writerov a turistov.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *