Brussels Metro Jam

    Arogancia, s akou prebehla akcia v tomto videu je nevídaná, no v záujme úspešnej misie s pribúdajúcimi bezpečnostnými opatreniami stále viac aktuálna a potrebná. Je zároveň zábavné sledovať bezmocnosť kompetentných, starajúcich sa o bezpečnosť v podzemí ukrytých súprav metra, počas nájazdu hordy motivovaných writerov.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *