Súťaž

FINÁLE

Po dlhom a dôkladnom zvažovaí, ktoré naozaj nebolo ľahké prinášame troch výťazov  ako aj ostatné