City Of Paranoia – full movie

City Of Paranoia – tak znie názov britského graff videa a tak by sa dalo stručne charakterizovať aj mesto, z ktorého video pochádza – Londýn. S vyše 7000 CCTV kamerami a neznámym počtom súkromných kamier patrí Londýn k najsledovanejším mestám sveta. Napriek aktivite BTP (British Transport Police) sa miestnym writerom, ale aj turistom naďalej darí nájsť diery v systéme a aj o nich je toto video z roku 2010.

city of paranoia 2010 spraycine from viher on Vimeo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *