Disko Relax

    Disko Relax je video, mapujúce pohyb skupinky aktívnych poľských writers, ktorím sú už hranice Európy dávno pritesné a expandovali aj na ďalšie kontinenty. Vo videu teda nájdete aj množstvo systémov zo Severnej ameriky, konkrétnejšie Miami, New York, Chicago a ďalšie, vrátane tradičných aj menej tradičných eurodestinácií.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *