DONDI WHITE – Style Master General

    Dondi White je fenomén. Status bežného writera prekročil niekedy na začiatku 80tych rokov, kedy síce rovnako ako stovky ďalších sústredil svoju činnosť na lakovanie súprav New Yorského metra, napriek tomu však vyčnieval z radu (tak ako napríklad Seen, Duster, alebo Kase 2), či už svojím štýlom, alebo samotným prevedením. Pomohli mu určite aj známe publikácie ako Subway Art, či dokument Style Wars, kde zaujal nenahraditeľné miesto. Fotky Marthy Cooper a Henryho Chalfanta zaručili Dondimu nesmrteľnú slávu a taktiež uznanie nielen writerov po celom svete.
Gro tejto vydarenej publikácie sú predovšetkým fotky, príjemne kombinované s textom. Prvá časť sa venuje Dondiho dospievaniu až po dobu, kedy objavil graffiti a svojou snahou a výdržou sa prepracoval medzi štýlovú elitu mesta New York. Podstatnú časť knihy tvorí kapitola príznačne nazvaná Underground. Tu môžeme vidieť nielen fotky Marthy Cooper, či Henryho Chalfanta, ale rovnako aj mnohé predtým nezverejnené fotky z Dondiho archívu, pri viacerých z nich sú tiež fotky originálnych skečov, ktoré dopĺňajú stories jeho writing partnerov z jednotlivých akcií. Kvalita niektorých fotiek je žiaľ kvôli vtedajšej technike, respektíve jej nedostupnosti horšia, čo im ale na druhej strane dodáva istý šarm a eneria z nich len tak srší.
Pokračovaním je interview so samotným Dondim z roku 1995, kde spovedajúcim nebol nikto iný, než ďalšia writerská legenda 70tych a 80tych rokov – Zephyr. Nasledujúca kapitola Aboveground je prelomová nielen v knihe, ale hlavne v Dondiho živote. Mapuje jeho kroky čoby umelca maľujúceho plátna a presúvajúceho svoju činnosť postupne do galérii nie len v USA, i keď aj počas tejto doby ešte stále ostal verný tvorbe graffiti na vagónoch metra.
DONDI WHITE – Style Master general je kniha koncipovaná Dondiho bratom Michaelom Whiteom a tiež už spomínaným old schoolerom a Dondiho graffiti partnerom Andrew ‘ZEPHYR’ Wittenom a pre tých, ktorých zaujíma história graffiti a cesta jedného z najzásadnejších writerov je bezpodmienečne povinným čítaním.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *