Ekin Subways

    Azda jeden z najnotorickejších svetových subwaybomberov, ktorým nie je nik iný, ako budapeštiansky writer Ekin, sa rozhodol, že po 15tich rokoch v hre a sérií graff videí Papas dozrel čas na vlastnú knihu, ktorá bude pozostávať z výlučne z fotiek metier z metropol celého sveta, ktoré počas svojej kariéry navštívil. Tento zberateľ má toho za sebou toľko, s čím by sa iní trápili aj 4 životy. Ekin subways, ako sa kniha volá, bude na 77mich stranách obsahovať 65 metro systémov. Ktoré to sú sa nechajte prekvapiť, no vzhľadom na tento vysoký počet by bolo jednoduchšie menovať tie, ktoré tam nie sú. teraz už sleduj video a čakaj.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *