Emotion Over Story – Stockholm

    Štokholm a jeho metro a S-train systém v krátkom videu, kde sa na záver ako čerešnička na torte mihne jeden z all time favourite modelov vôbec – dnes už bežne nepremávajúca zelená oldschool súprava metra.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *