FAST DRIPS – A taste of Hamburg – episode 1

    Fast Drips prináša fresh video s názvom Taste of Hamburg kde, ako je už z názvu zrejmé, sa pozornosť obráti na toto nemecké mesto a konkrétne jeho metro systém.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *