Fast Drips – All Eyes on Rambo

    Názov je jasný a výstižný. v tomto videu sa zameriame na writera, ktorý si hovorí (a tiež píše) RAMBO. Medzi destináciami sa mihne aj niekoľko slovenských miest, tak buďte pozorní.

FAST DRIPS – ALL EYES ON: RAMBO from Fast Drips on Vimeo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *