Female Focus

    Nedávno sme uverejnili článok, kde hlavnú /a jedinú/ rolu v graffiti videu hrali ženy. Zábery pochádzali zo Španielska. Pri tématike ostávame, len dej sa presunie do top graffiti veľkomesta – Berlína.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *