Free Unlike U

Autori výborného berlínskeho train graffiti dokumentu Unlike U sa rozhodli ponúknuť video vo forme voľného streamu. Rozhodli sa tak vzhľadom na fakt, že tvorba samotného videa ich stála mnoho času a energie a tým pádom chcú dať možnosť vidieť ich dielo ešte väčšiemu publiku.  Tí ktorí si toto video nemali možnosť doteraz pozrieť tak môžu urobiť pod týmto článkom. Tvorcovia v súčasnosti čelia súdnemu procesu, boli totiž zažalovaní samotnou berlínskou prepravnou spoločnosťou BVG (obdoba našeho MHD) za miesta, v ktorých sa samotný dokument odohrával – zväčša tunely metra a iné železničné priestory, teda priestory pod správou spomínanej BVG. Kto by ich chcel podporiť finančne môže tak urobiť tu a ostáva len veriť, že všetko dopadne v prospech autorov.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *