F*UCK THE KLOPS

    Klops, známy bomber z New York City si frázu ‘serve and protect’ – ‘pomáhať a chrániť’ vysvetlil po svojom. Bombenie v uliciach NYC za bieleho dňa a dokonca v policajnej uniforme nemá obdoby. Skontrolujte teda nasledujúce fresh video, ktoré celú situáciu dokumentuje.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *