Gábo Stories – Squat Session 1

Trojminútovú dávku vizuálnej stimulácie ti zabezpečí video jednej z exploračných výprav bratislavských writerov. Opomenuté priestory ešte pravdepodobne nedávno spoločensky funkčnej budovy tu slúžia ako miesto pre ventiláciu ich sprejerskej deviácie. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *