Graffiti is Gay (feat. Moses)

    Ďalšie z jednoduchých, ale vtipných videí z dielne ‘dobrého chlapca’ Borisa (TheGrifters), ktoré nepotrebuje ďalší komentár. Snáď len, aby ste ho brali s nadhľadom.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *