Graffiti – umenie či vandalizmus!

V novinách vyšiel ďalší článok venujúci sa ‘grafity’ problematike. A je to naozaj len ďalší článok. Súhrn bežných mediálnych klišé bez akéhokoľvek náznaku vývoja prístupu k téme. Obsahuje však niekoľko hodnotných úryvkov slova Soelovho, a len preto si vyslúžil miesto v étery tohto portálu. No nedá mi neopustiť sa ešte na tom, že sa autorka tak nešťastne rozhodla do role Soelovho spoločensky prijateľnejšieho náprotivku a svetlého príkladu zasadiť istého umelca. To, že (hoci nepriamo, ale dostatočne citeľne) figuruje v tejto rozprávke ako niekto, kto prekonal Soelovu úroveň je škandalózna krivda. Jedná sa o môj osobný názor, ktorý nemá mať voči dotyčnému jedincovi nutne hanlivý charakter, no v duchu akejsi zodpovednosti som ho musel vyjadriť.
Autorkina dezorientácia v téme je ospravedlniteľná, avšak jej arogantná povrchnosť, s ktorou v poslednom úryvku degraduje Soelovu činnosť na zábavu a plytkosť, s akou opäť volí tú trápnu obsolétnu otázku za nadpis nie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *