Growing Out of Graffiti – REVOK

Po dopozeraní tohto videa vo mne ostal pocit podobný dojmu z príjemnej stretávky s dávnym známym. S Revokom som sa oboznámil hneď v úvode globálneho rozpínania vplyvu jeho MSK crew.  Ak ma pamäť nemýli, bolo to zhruba v období kedy som sa do graffiti naozaj zakusol a nechal sa ním na čas absolútne pohltiť. Boli to prevažne práve takéto formáty krátkych, často komerčných(nevadí) videí, ktoré mi správu o nich zvestovali. Úspešnosť nasledujúceho rozmachu tejto skupiny bola okrem  skutočného objemu obdivuhodnej roboty daná nevídane efektívnym využitím sebapropagačných možností internetu v kombinácii s kvalitným brandingom.
Tu je vo svetle aktuálnych udalostí  prinášajúcich mnohé, v podstate nič nereprezentujúce značky na mieste podotknúť nasledovné:
Pokiaľ nemáš v rukách rýdzi produkt(v tomto zmysle sa ním chápe aj životný štýl), všetky slepé marketingové snahy(logá, videá, tričká) majú potenciál vytvoriť nanajvýš bezvýznamný virtuálny smog v podobe krátkodobého oparu v okruhu tuctu známych. 
Späť. V porovnaní s časom zoznámenia sme dnes dialóg v rámci tejto pomyselnej videostretávky už viedli obaja z odlišných miest, než sme obývali vtedy. A predsa sme sa stretli a rozlúčili s porozumením. Vyrásť z graffiti je sakra ťažká vec. Nemyslím tým však absolútnu amputáciu a zanechanie graffiti, ale vyrásť z neho ako z pôdy. Z pôdy v istom zmysle, napriek všetkým strugglom, extrémne pohodlnej. Prekročiť samého seba, uskutočniť bolestivú transformáciu vlastnej identity v duchu odomknutia nových životných dobrodružstiev. Tá špeciálne ťažká časť súvisí s nutnosťou súčasne zachovať akúsi esenciálnu vývojovú náväznosť bez kompromitujúcich podvodov. Vývoj má totiž krásne ambivalentný charakter. Nájsť jeho smer je vecou nemilosrdne úprimného hĺbkového bádania v sebe. Netrpezlivý a lenivý neobstoja.
Obzvlášť frekventívnym javom je mylná predstava, že fúzia graffiti s prvkami oficiálneho výtvarného umenia alebo v tragickejšom prípade dokonca len s realizmom znamená nadstavbu. Znamená to kontamináciu, zbastardenie. Mechanicky dosiahnuteľná technická dokonalosť je márna a v nezaostalých sférach dávno prekonaná, nikam nevedúca hodnota. To si myslím, že je treba povedať, no nechcem sa venovať vizuálnej stránke veci, pretože nechcem živiť chybný prístup, ktorým hľadanie umeleckej hodnoty graffiti vo vzhľade piecov je(keď tak, tak tvary a štýl poprosím). 
Writeri sa často štylizujú do rolí neskrotných rebelov mimo systému. Graffiti je iste schopné ponúknuť úľavu vo forme osviežujúceho výhľadu zo systému, no pre nebdelého aktéra môže ľahko prerásť do práve takej schémy, voči ktorej sa vymedzuje. Dojazd je potom o to horší a dezorientovanejší. 
K videu; zhotovil ho Keegan Gibbs, ktorý s MSK spolupracuje už dlho. Pomerne zdarilo sa doň snažil zakomponovať veľavravný výraz dospelej rozvážnosti. A je to reklama na pivo.

REVOK – Presented by House Beer from House Beer on Vimeo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *