Hits – special

    V dnešnom špeciále sa pozrieme podrobnejšie na (poväčšinou) slovenské vlaky a na nich opakujúci sa nápis Hits😉

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *