Hrou Terorovou

Click.

Vitajte, drahí čitatelia a priaznivci umeleckého prejavu.
Dnes, ako už po mnoho ráz predtým, sa vydáme na ušľachtilú výpravu bádajúc po krásach ľudovej tvorivej činnosti. Vybavení zvedavým duchom, hĺbavým rozumom a vášnivým srdcom, nechajme na sebe blahodárne pôsobiť kúzlo umenia absorbovaného prostredníctvom nasledovných audiovizuálnych vnemov.
V tomto príspevku voľne nadviažeme na jeden z minulých, kde sme si prezentovali populárnu českú snímku s názvom Akce S.R.A.T. 
Hrou Terorovou, náš dnešný subjekt interestu, je kinematografické veľdielo pražského umeleckého kolektívu. Podarilo sa im vystavať poetický obraz, ktorý nesie vznešené, avšak veľmi súrne posolstvo. Tento počin zožal ohromný úspech nielen v akademickej obci, no vyslúžil si aj honosné pocty z radov pospolitého ľudu, čo dokazuje aj nižšie priložená reportáž.
Z redakcie Vám želáme ničím nerušený, plnohodnotný kultúrny zážitok a lúčime sa so slovom Gabovím; Chorobnosť je cnosť!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *