I saw a Red Door

    Berlínska odpoveď na známy song Rolling Stones s názvom Paint it Black z albumu Aftermath, kde sa v texte objavila veta ‘I see a red door and I want it painted black’. 
Podobný počin vznikol v Berlíne už v roku 2014, keď writers zamaľovali celý vozeň S trainu načierno okrem dverí, ktoré dostali červený náter. Tentokrát sa garde otočilo a jediným čiernym miestom boli dvere, pričom zbytok vozňa skončil pokrytý červenou farbou.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *