JURNE — Scienceism

Skutočne oku lahodiaca takmer šesťminútovka s dobre známym aktérom, štýlmajstrom JURNEm. Cez optiku Seliny Miles, ktorá je mimochodom zodpovedná za všetky Soflesove posledné videošlehy, je nám sprostredkovaná účasť na potulkách po tuneloch, traťovkách a rôznych spotoch opusteného charakteru v americkom Oaklande. Sprevádza nás JURNEho hlas vypovedajúci o tom, čo a prečo si teraz ide tak, jak si to ide. 
Vzhľadom na úroveň logickej štruktúry jeho piecov vôbec nie je zistenie, že pracoval na vývoji kmeňových buniek prekvapivé. 
Scienceism

Pri tejto príležitosti je vlastne na mieste konečne verejne odsúdiť človeka zodpovedného za znehodnotenie nie len JURNEho spektakulárneho piecu na Mariánskej ulici. Buď sa jedná o totálne arogantné ignorantstvo, ako tomu bolo pri pomerne nedávnom vyčíňaní wannabe street-artistov v Bratislave, ktorí len použili existujúce graffiti ako urbánne pôsobiace pozadie pre svoje mrdky alebo o otvorený a vedomý disrešpekt s neznámou motiváciou. Nevedno.
Predmetné činy sú zdokumentované na priložených fotografiách. A jedná sa iba o časť zaznamenaných prípadov. Ako som mal možnosť si všimnúť, padlo aj viacero tagov. 
Ak takéto zločiny ostanú bez reakcie, môžeme považovať tunajšiu scénu za dysfunkčnú.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *