KICK THE SHIT ULTRA!

S radosťou predstavujeme najnovší diel z legendárnej série pražských videí Kick The Shit s podtitulom Ultra!, ktorého premiéra sa konala 12. decembra tradične v klube ROXY.
Zvolený, jemne experimentálny, koncept dal každej účinkujúcej crew absolútnu režijnú kontrolu nad prideleným trojminútovým blokom. Vo videu dominuje ulica a trať, no ani železo neostalo bez poškvrny a mihne sa tam aj nejaký legál.
Nezameniteľná energia ostáva nekontaminovaná aj v tejto časti. Je to Graffiti.  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *