Kolor Jam 2014

Tento víkend sa na populárnej pražskej legálnej zóne Těšnov odohral každoročný Kolor graffiti jam, na ktorom lokálni writers predviedli svoje umenie a z ktorého vám teraz môžeme priniesť finálny fotoreport.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *