L’ATTAQUE DE L’ART

    Dňa 10. 2. 2010 sa v priestoroch francúzskeho inštitútu v Bratislave na Sedlárskej ul. 7 v starom meste konala vernisáž výstavy L´Attaque de l´Art, ktorá vznikla na základe spolupráce Artattack tímu, francúzskeho inštitútu, ktorý láskavo poskytol svoje priestory a v neposledom rade samotných sprejerov, ktorý sa postarali o samotnú expozíciu. Menovite to boli Arial, Bosh, Cose, Garnard, Táňa, Tove, Trio, Ulmo a Verm.
Prinášam Vám teda krátky fotoreport z tejto vernisáže a dodávam, že kto by mal záujem zavítať osobne, má možnosť tak urobiť ešte minimálne jeden mesiac a to počas pracovných dní od 8 do 18-tej.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *