Little Rats

    Pútavý minidokument s francúzskym writerom – jedným z tisícov writerov, ktorých ženie svetom túžba cestovať a zanechávať po sebe značky na vagónoch metra. Vlastnými slovami rozpráva o svojej motivácií a pohnútkach, ktoré ho k tomuto životnému štýlu vedú.

LITTLE RATS from Jesse Heath on Vimeo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *