Metro Graffiti Paris – See

    See je parížsky oldschool writer, ktorý sa graffiti venuje od konca 80tych rokov a funguje aj v roku 2016.  Napriek faktu, že štýlovo asi svojimi pieces masy neosloví, je pozoruhodné sledovať človeka, ktorý by mohol byť mladším writerok otcom, v stanici  metra maľovať top to bottom ako by sa nechumelilo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *